Category: สุขภาพ

“เลิกบุหรี่” แล้วร่างกายจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ทุกคนคงรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง แต่อยากรู้ไหมว่า ถ้าร่างกายหยุดรับสารพิษต่างๆในบุหรี่ ร่างกายจะดีขึ้นอย่างไร ภาพด้านบนเป็นภาพโฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งแสดงช่วงเวลาหลังจากการเลิกบุหรี่ จะทำให้ร่างกายดีขึ้นอย่างไรบ้าง หลังจากเลิกบุหรี่ 5 วัน – สารนิโคติน ส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากร่างกาย หลังจากเลิกบุหรี่ 8 ชั่วโมง – ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะลดระดับลง หลังจากเลิกบุหรี่ 1 สัปดาห์ – ประสาทสัมผัสการลิ้มรสและการได้กลิ่นกลับมาดีขึ้น หลังจากเลิกบุหรี่ 3 เดือน – ระบบการทำงานของปอดกลับมาดีขี้น หลังจากเลิกบุหรี่ 1 ปี – ประหยัดเงินจากการซื้อบุหรี่ 4,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย(ประมาท 1 แสนกว่าๆ), อัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่ง ถึงตรงนี้คงจะทราบถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่กันแล้ว เสียทั้งสุขภาพร่างกายและเงิน การเลิกบุหรี่นั้นต้องอาศัยกำลังใจ ความเข้มแข็ง และตั้งใจจริง เพราะบุหรี่ติดง่าย เลิกยากมาก แต่ไม่มีใครทำไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณเท่านั้น