เปิดวิธีรับคืน เงินประกันการใช้น้ำประปา (กปภ.) เริ่มลงทะเบียน 15 เม.ย.นี้

แก้ไขล่าสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2022 by araiwaa

เปิดตัวมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 จากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (ทุกพื้นที่ของประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)

ผู้ใช้น้ำประเภทที่ (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา ได้ด้วยตนเอง 3 ช่องทางดังนี้

  1. เว็บไซต์ของ กปภ. – https://www.pwa.co.th/
  2. แอปพลิเคชั่น PWA1662 ทั้งในระบบ Android และ iOS
  3. Line Official – @pwathailand

โดยมี 4 ขั้นตอนในการลงทะเบียน

  1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขผู้ใช้น้ำ และหมายเลขบัตรประชาชน)
  2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
  3. รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล
  4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

โดยเริ่มลงทะเบียนทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยทาง กปภ. เริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำตั้งแต่วันี่ 5 พฤษภาคม 2563 ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่

  1. บัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน)
  2. บัญชีธนาคาร
  3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในกรณีผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการติดต่อกลับ จาก กปภ. สาขาใกล้บ้าน

ใส่ความเห็น